cursus 32,50 per maand, gehele cursus duurt 12 weken incl examen.

zaterdagochtend

9.00 uur puppen

9.00 uur B groep beginners

10.00 uur B groep gevorderden

Staatssecretaris Dijksma ontvangt intentieverklaring "gezonde hond in Nederland".

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op maandag 3 februari de intentieverklaringen

voor het plan van aanpak *de gezonde(re) en sociale hond in Nederland* in ontvangst genomen.

In de intentieverklaring staat dat medio 2014 een breed gedragen projectplan gereed zal zijn,

met concrete maatregelen die gedrag, welzijn en gezondheid van de hond in Nederland moeten gaan verbeteren.

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken is de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie

op het gebied van rashonden in Nederland, de organisator en trekker van het project "de gezonde(re)

en sociale hond in Nederland". Doel van dit project is om, samen met de belangrijkste organisaties uit de hondensector

maatregelen te formuleren die de gezondheid, het gedrag en het welzijn van honden in Nederland structureel verbeteren.

Om te onderstrepen dat eenieder het niet alleen belangrijk vindt dat er maatregelen genomen worden maar daarin ook zijn

verantwoordelijkheid wil nemen, is de intentieverklaring opgesteld.

De volgende organisaties hebben de intentieverklaring ondertekend: Raad van Beheer,

Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, KNMvD, Wageningen UR, Koninklijke

Hondenbescherming, Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Stichting Zeldzame Huisdierenrassen,

LICG, HAS Den Bosch, Citaverde College, Dibevo.

De implementatie van het projectplan *de gezonde(re) en sociale hond in nederland* zal

vanaf medio 2014 kunnen starten. Voor de Raad van Beheer is onder andere de World Dog Show 2018,

die in Nederland zal worden gehouden, een streefmoment om de vernieuwingen en gerealiseerde stappen in het nederlandse

beleid ten aanzien van het fokken en houden van honden te presenteren. Niet alleen aan de betrokken partijen maar

ook aan de internationale hondenwereld. De Raad van Beheer is graag bereid haar kennis en ervaring in de opzet van een

duurzaam fokbeleid in te zetten en streeft naar optimale transparantie over hetgeen fokkers kunnen doen om gezondheid en

welzijn van de honden optimaal te borgen. De Raad van Beheer wil een voortrekkersrol nemen en een voorbeeld vormen binnen

de wereld van de hondenfokkerij. Het in vrij korte tijd tot stand komen van een samenwerkingsverband met vele betrokken

partijen uit de gezelschapsdierensector, om hier in gezamenlijkheid aan te werken, maakt dat we met nog meer energie verder

gaan op de ingeslagen weg. Over de Raad van Beheer De gezondheid en het welzijn van de honden is leidend in het beleid van de

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden in Nederland.

Problemen met inteelt en een te smalle genetische basis pakt de Raad van Beheer daarom samen met de aangesloten

rasverenigingen adequaat aan.

Voor meer informatie over het duurzaam fokbeleid van de Raad van Beheer kunt u terecht op www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Huisdier bang voor vuurwerk?

30 oktober 2013

Veel huisdieren, vooral honden en katten, zijn bang voor vuurwerk.

De jaarwisseling is voor deze dieren dan ook geen pretje.

Daarom adviseren wij u om nu alvast na te denken over de maatregelen

die u dit jaar kunt treffen om de jaarwisseling ook voor uw huisdier zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Lees ook onze uitgebreide informatie over huisdieren en vuurwerk. klik hier

 


Week van het Huisdier 2013

8 mei 2013

Van 18 tot en met 25 mei is het de Week van het Huisdier. Vele dierenspeciaalzaken, dierenartsen, dierenasielen,

dierenpensions en allerlei verenigingen zullen eraan meedoen om van deze Week weer een groot succes te maken.

Tijdens de Week van het Huisdier delen alle deelnemers puzzelposters uit. Deze staan vol met leuke weetjes,

uitdagende puzzels en prikkelende feiten en fabels over huisdieren.

Het thema van de Week van het Huisdier 2013 is Preventie. Deze Week sluit aan op de voorjaarscampagne van het LICG

die begin april van start ging met allerlei nieuwe feiten en fabels die je uitdagen om je kennis te testen.

In 2013 zullen diverse onderwerpen rondom het thema "preventie" aangesneden worden. Bijvoorbeeld over vaccinaties en parasietenbestrijding,

verstandig gebruik van antibiotica, het belang van therapietrouw, castratie, voeding en huisvesting.

Maar men kan ook meer lezen over het voorkomen van ongelukken met dieren. Bijvoorbeeld door vergiftiging of gevaren in en om het huis.

Het LICG heeft inmiddels meer dan honderd praktische documenten over de gezondheid van allerlei soorten dieren.

Op onze website kunt u er achter komen of de verschillende stellingen op de puzzelposter fabels of feiten zijn.

Hier staan bovendien nog veel meer fabels en feiten. Daarnaast is er een speciale campagnesite voor de Week van het Huisdier.

Hier kunt u zien welke acties er in uw regio in het kader van de Week van het Huisdier gehouden worden.

Hier vindt u ook de oplossingen van de puzzelposter. Maar het is natuurlijk veel leuker om die oplossing zelf uit te puzzelen!

voor de website van LICG klik hier

Verplicht chippen en registreren van honden vanaf 1 april 2013 een feit!

6 februari 2013

Na jarenlang gesproken te hebben over het verplicht chippen en registeren van honden,

wordt deze verplichting vanaf 1 april aanstaande een feit.

Alle pups moeten dan binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden.

Voordat de pups 8 weken oud zijn, moeten ze bovendien worden

geregistreerd bij een door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen databank.

Honden die worden geimporteerd moeten binnen 2 weken worden geregistreerd.

Op deze manier wil de staatssecretaris van Economische Zaken de malafide en illegale hondenhandel aanpakken.

De verplichting komt er op neer dat alle pups bij de fokker gechipt worden.

Binnen 8 weken nadat de pup geboren is, moet hij bovendien geregistreerd worden bij een databank.

Zo wordt het chipnummer gekoppeld aan de adresgegevens van de hond en zijn eigenaar.

Bij een verhuizing of als de hond een nieuwe eigenaar krijgt,

moeten de gegevens in de databank worden aangepast. Als de hond overlijdt, moet hij worden uitgeschreven.

Zo blijven de gegevens in de databank altijd actueel.

Behalve dat de overheid op deze manier de malafide en illegale hondenhandel kan opsporen en aanpakken,

heeft het chippen en registreren ook voor de hond en zijn baasje een belangrijk voordeel.

Mocht de hond onverhoopt kwijtraken en weer gevonden worden,

dan kan hij dankzij de chip en registratie veel gemakkelijker thuisgebracht worden.

 


 

Gedrukte versie handboek 'Fokken van rashonden' nu beschikbaar bij Raad van Beheer

Het handboek 'fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap' is vanaf nu in gedrukte vorm beschikbaar.

Het eerste exemplaar werd tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt aan voorzitter van de Raad van Beheer Gerard Jipping en aan de auteurs Kor Oldenbroek en Jack Windig van het WUR.

Dit boek beschrijft de genetische kennis die nu beschikbaar is over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken van rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen.

Voor rasverenigingen

Het boek is bedoeld voor bestuursleden van rasverenigingen en voor leden van foktechnische commissies. Met de kennis die in dit boek beschreven wordt, kunnen zij de maatregelen treffen die nodig zijn om een ras verantwoord in stand te houden met een fokdoel dat resulteert in gezonde honden die oud kunnen worden.

Het boek is ook bedoeld voor individuele fokkers van honden. Het geeft hen inzicht in het verantwoord kiezen van ouderdieren en hoe ze als fokkers gezamenlijk een ras in stand kunnen houden. Het kan bij hen begrip kweken voor maatregelen die de rasvereniging instelt om de verwantschap en de inteelt in het ras te beheersen.

Voor hondeneigenaren

Het boek biedt eveneens kennis aan (toekomstige) eigenaren van honden die willen weten of hun hond verantwoord gefokt is en weinig risico's heeft op gezondheidsstoornissen door inteelt. Het boek is uitsluitend verkrijgbaar via de webwinkel van de Raad van Beheer op "http://www.raadvanbeheer.nl/"

via de knop 'bestellingen', pagina 'bestellen boek 'Fokken van rashonden'.